PÅMELDING AV STAND

 

Kanaldagane 2018 vert arrangert 31.09-02.09.18. Påmelding skjer ved utfylling av skjema nedanfor. Alle rubrikkar merka med * skal vera utfylt ved innsending. Du vert tildelt din plass etter behovet som vert oppgitt. Kanaldagane står fritt til å plassera stand for best mogleg utnytting av området. Pris for stand er i år sett per lengdemeter, sats kr 200,-kroner per meter.Ved stand med breidd over 5 meter, skal pris avtalast med Kanaldagane. Kjem du med ein stand som tek meir plass enn oppgitt, må ein pårekna ekstra avgift.

Straum er med i leiga, men du må sjølv halde leidningar. Har du behov for internett, dette ordnast på eige initiativ.

Du vil motta ein bekreftelse på di påmelding pr e-post.


Generell informasjon
*
*
*
Standinformasjon
*
*
*
*
*
Anna